IPC Teknik AB är en säljorganisation med kontor och
lager i Falkenberg.

Vi säljer betäckningar av segjärn för VA och andra installationer i mark, större locksystem för underjordiska nätverk samt kabelbrunnar i betong, PP och segjärn. Vi är auktoriserade återförsäljare åt EJ, Europas största tillverkare av gatugods. Alla segjärnsprodukter för trafikerade ytor tillverkas enligt EN 124. Till kabelbrunnarna finns tillhörande lock i segjärn, tillverkade av EJ.

Nedan hittar ni länkar till EJ:s hemsida och nyhetsbrev. Under rubriken produkter i menyn finner ni ett urval av våra produkter. För varje produkttyp finns även en länk till EJ:s produktkatalog för produkttypen. Kontakta oss för vägledning, genomgång av produkter, förslag till lösningar samt uppgifter om leveranstider och priser.

EJ
EJ Channel
EJ Digital News